Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 58
Korpus razmetkasi uchun identifikator HOR_PL
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Желательно-повелительное наклонение + Множественное число
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Hortative + Plural
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
1-st person : 1-е лицо
Imperative Mood : Повелительное наклонение
Optative Mood : Желательное наклонение
Plural : Множественное число
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение