Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 23
Korpus razmetkasi uchun identifikator 1St
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) 1-е лицо
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) 1-st person
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Person : Лицо
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish 1-нче зат
Milliy nomlanish manbayi
Milliy nomlanish muallifi