Statistika


Ma'lumotlar omborining hozirgi holati
Tillar miqdori 37
Grammatik kategoriyalar miqdori 19
Grammemalar miqdori 158
Kvazigrammemalar miqdori 8
Derivatemalar miqdori 15
Obyektlar konsepti miqdori 36444
Количество концептов действий 5265
Количество концептов атрибутов объектов 7342
Количество концептов атрибутов действий 999
Количество дейктиков 47
Ko`makchi morfemalar miqdori 1278
Ko`makchi allomorflar miqdori 6531
Analitik morfemalar miqdori 321
Asos morfemalar miqdori 165720
Qo`shimchalar morfotaktikasi qoidalari miqdori 39246
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 21753
Tillar bo`yicha statistika
Tatar tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 81
Ko`makchi allomorflar miqdori 352
Analitik morfemalar miqdori 40
Asos morfemalar miqdori 34396
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 4061
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 1377
Hammasini ko`rsatish
Oltoy tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 67
Ko`makchi allomorflar miqdori 502
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 6645
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 2197
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 68
Ozar tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 59
Ko`makchi allomorflar miqdori 285
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 3301
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 1610
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 60
Boshqird tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 77
Ko`makchi allomorflar miqdori 511
Analitik morfemalar miqdori 91
Asos morfemalar miqdori 40026
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 4721
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 7510
Cholqon tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Cho`lim tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Chuvash tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 72
Ko`makchi allomorflar miqdori 233
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 16764
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 392
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 168
Qrim-tatar tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 76
Ko`makchi allomorflar miqdori 316
Analitik morfemalar miqdori 27
Asos morfemalar miqdori 13748
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 3163
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 4435
Dolgan tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 3
Ko`makchi allomorflar miqdori 20
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 1
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Gagauz tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 69
Ko`makchi allomorflar miqdori 482
Analitik morfemalar miqdori 4
Asos morfemalar miqdori 1768
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 1638
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Xalaj tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Qorachoy-bolqor tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 69
Ko`makchi allomorflar miqdori 387
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 1400
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 1929
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 78
Qoraim tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 7
Ko`makchi allomorflar miqdori 25
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Qorayim tili (galich shevasi)
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Qoraqalpoq tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 6
Ko`makchi allomorflar miqdori 32
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 1
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Qozoq tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 69
Ko`makchi allomorflar miqdori 320
Analitik morfemalar miqdori 1
Asos morfemalar miqdori 6081
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 2516
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 464
Xakas tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 72
Ko`makchi allomorflar miqdori 349
Analitik morfemalar miqdori 3
Asos morfemalar miqdori 1117
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 2132
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 113
Qrimchoq tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Qo`mondon tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Qo`miq tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 68
Ko`makchi allomorflar miqdori 335
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 1030
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 3363
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 18
Qirg`iz tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 79
Ko`makchi allomorflar miqdori 664
Analitik morfemalar miqdori 53
Asos morfemalar miqdori 8917
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 6268
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 3
No`g`ay tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 6
Ko`makchi allomorflar miqdori 34
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 8491
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 4031
O`rtaturk tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 1
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Qo`shqay tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 2
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Yoqut tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 10
Ko`makchi allomorflar miqdori 145
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 1000
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 77
Solor tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 2
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Shor tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 7
Ko`makchi allomorflar miqdori 58
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 431
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 67
Сибирско-татарский
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Teleut tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 8
Ko`makchi allomorflar miqdori 45
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Tofa tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 6
Ko`makchi allomorflar miqdori 36
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Turk tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 81
Ko`makchi allomorflar miqdori 485
Analitik morfemalar miqdori 10
Asos morfemalar miqdori 14212
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 3009
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 3235
Turkman tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 68
Ko`makchi allomorflar miqdori 242
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 449
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 633
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Tuva tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 43
Ko`makchi allomorflar miqdori 369
Analitik morfemalar miqdori 1
Asos morfemalar miqdori 1125
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 558
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 45
Uyg`ur tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
Urum tili
Ko`makchi morfemalar miqdori 0
Ko`makchi allomorflar miqdori 0
Analitik morfemalar miqdori 0
Asos morfemalar miqdori 0
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
O`zbek tili (Lotin yozuvida)
Ko`makchi morfemalar miqdori 93
Ko`makchi allomorflar miqdori 157
Analitik morfemalar miqdori 78
Asos morfemalar miqdori 4743
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 1056
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 0
O`zbek tili (kirill yozivida)
Ko`makchi morfemalar miqdori 81
Ko`makchi allomorflar miqdori 143
Analitik morfemalar miqdori 13
Asos morfemalar miqdori 64
Qo`shimchalar morfotaktik qoidalari miqdori 0
Ko`p so`zli nomlanish miqdori 3