Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 70
Korpus razmetkasi uchun identifikator OPT
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Желательное наклонение
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Optative Mood
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish Теләк фигыль
Milliy nomlanish manbayi Теләк фигыль -ый, -и кушымчалары белән ясала (бу форма сузык авазга тәмамланган хәзерге заман хикәя фигыль нигезе белән аваздаш), ләкин аның I зат формасы гына бар һәм ул икенче төр зат кушымчалары ала: барай + ым > барыйм, аңлай + ым > аңлыйм, эшләй + ем > эшлим. Теләк наклонениесенең үзәге – берлек һәм күплектә килгән I зат формасы. Аның азагына әле кисәкчәсе өстәлә: Шул турыда аз гына –биш-алты сүз с ө й л и м ә л е . // Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. - С. 150.
Milliy nomlanish muallifi Әлфия Галиева