Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 21
Korpus razmetkasi uchun identifikator 2PL.P
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Персональность 2-е лицо множественное число + Уважение
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Personality 2-st person plural + Politeness
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
2-st person : 2-е лицо
Personality : Персональность
Plural : Множественное число
Grammatik kategoriya Personality : Персональность