Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 24
Korpus razmetkasi uchun identifikator 2St
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) 2-е лицо
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) 2-st person
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Person : Лицо
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish 2-нче зат
Milliy nomlanish manbayi
Milliy nomlanish muallifi