Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 125
Korpus razmetkasi uchun identifikator IMP_PL_P
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Повелительное наклонение + Множественное число + 2 лицо + Вежливость
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Imperative + Plural + 2 person + Politeness
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
2-st person : 2-е лицо
Imperative Mood : Повелительное наклонение
Plural : Множественное число
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение