Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 27
Korpus razmetkasi uchun identifikator POSS.2SG
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Притяжательность 2-го лица единственного числа
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Possessive 2-st person singular
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
2-st person : 2-е лицо
Possessive : Притяжательность
Singular : Единственное число
Grammatik kategoriya Possessive : Притяжательность
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish Берлек санындагы 2-нче заттагы тартым
Milliy nomlanish manbayi
Milliy nomlanish muallifi