Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 26
Korpus razmetkasi uchun identifikator POSS.1SG
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Притяжательность 1-го лица единственного числа
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Possessive 1-st person singular
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
1-st person : 1-е лицо
Possessive : Притяжательность
Singular : Единственное число
Grammatik kategoriya Possessive : Притяжательность
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish Берлек санындагы 1-нче заттагы тартым
Milliy nomlanish manbayi
Milliy nomlanish muallifi