Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 73
Korpus razmetkasi uchun identifikator POT_NEG
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Возможное наклонение + Отрицание
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Potential + Negative
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Negative : Отрицание
Potential mood : Возможное наклонение
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение