Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 72
Korpus razmetkasi uchun identifikator POT
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Возможное наклонение
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Potential mood
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение