Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 59
Korpus razmetkasi uchun identifikator IMP_SG
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Повелительное наклонение + Единственное число+2 лицо
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Imperative + Singular + 2 person
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
2-st person : 2-е лицо
Imperative Mood : Повелительное наклонение
Singular : Единственное число
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение