Grammema


Grammema — garmmatik kategoriya elementlaridan biri sifatida ushuniladigan grammatik ma'no; bir kategoriyaning turli grammemalari bir-birini rad etadi va bir vaqtda namo`yon bo`la olmaydi.