Yuklama


Raqamli to`liq identifikator 16.3.99.*
Nomlanishi микән
Grammatik ma'no Interrogative : Вопросительный
Allomorflar
Nomlanish Raqamli to`liq identifikator Misol Tarjima
микән 16.3.99.*.*