Obyekt konsepti


Raqamli identifikator 8483
Таксономический код [8489, 8491, 8493, 8494, 8495, 5759, 5760, 4204, 3, 1]
Nomlanish (ruscha) аборт
Nomlanish (inglizcha) abortion
Giperonim termination (the act of ending something) : прекращение (акт прекращения чего-либо)
Giponimlar
miscarriage : выкидыш
Bog`langan aos morfemalar
Oltoy tili
эндегени (Ot)
аборт (Ot)
Ozar tili
abort (Ot)
Boshqird tili
аборт (Ot)
Chuvash tili
аборт (Ot)
Qrim-tatar tili
аборт (Ot)
Gagauz tili
düşürtmä (Ot)
Qorachoy-bolqor tili
аборт (Ot)
Qozoq tili
жылбысқы (Ot)
Xakas tili
аборт (Ot)
Qo`miq tili
аборт (Ot)
Qirg`iz tili
аборт (Ot)
No`g`ay tili
аборт (Ot)
Yoqut tili
аборт (Ot)
Tatar tili
аборт (Ot)
Turk tili
kürtaj (Ot)
abortus (Ot)
Tuva tili
аборт (Ot)
O`zbek tili (kirill yozivida)
аборт (Ot)
Ko`p so`zli bog`liq nomlanish
Boshqird tili
бала төшөрөү - abortion : аборт
бала төшөртөү - abortion : аборт
No`g`ay tili
бала туьсируьв - abortion : аборт
Turk tili
çocuk düşürme/aldırma - abortion : аборт