Obyekt konsepti


Raqamli identifikator
Таксономический код [34359, 20650, 20648, 20646, 5127, 5041, 5072, 4914, 3, 1]
Nomlanish (ruscha) Абдурахман
Nomlanish (inglizcha) Abdurrahman
Giperonim Turkic male name : тюркское мужское имя
Giponimlar
Bog`langan aos morfemalar
Qrim-tatar tili
Абдураман (Имя собственное)
Tatar tili
Габдрахман (Имя собственное)