Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 42
Korpus razmetkasi uchun identifikator HIP
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Ласкательный аффикс
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Hipocoristic
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Estimation : Оценочность