Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 100
Korpus razmetkasi uchun identifikator NARR
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Повествовательный
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Narrative
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Interrogative : Вопросительность