Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 17
Korpus razmetkasi uchun identifikator PROS
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Продольный падеж
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili) Рассадин В.И. Тофаларский язык и его место в системе тюркских языков // В.И.Рассадин. - М.-Берлин:Директ-Медиа, 2015. - 218с.
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Prosecutive
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Case : Падеж
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish Буйлы килеш
Milliy nomlanish manbayi
Milliy nomlanish muallifi