Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 15
Korpus razmetkasi uchun identifikator LIM
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Ограничительный падеж
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Limitive
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Case : Падеж
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish Чикләүче килеш
Milliy nomlanish manbayi
Milliy nomlanish muallifi