Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 71
Korpus razmetkasi uchun identifikator DEB
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Должен­ство­ва­тель­ное наклонение
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Debitive
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish Тиешле фигыль
Milliy nomlanish manbayi
Milliy nomlanish muallifi