Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 78
Korpus razmetkasi uchun identifikator
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Основной залог
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Active
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Voice : Залог
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish Төп юнәлеш
Milliy nomlanish manbayi
Milliy nomlanish muallifi