Grammema

Ablative : Исходный падеж

Umumiy qism
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Исходный падеж
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Ablative
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Case : Падеж
Raqamli identifikator 6
Korpus razmetkasi uchun identifikator ABL
Tilga oid qism
Milliy nomlanishi (Tatar tili) Чыгыш килеше
Milliy nomlanishning tavsifi va manbayi (Tatar tili) Бу килеш -дан/-дән, -тан/-тән, -нан/-нән ку­шымчалары ярдәмендә формалаша. III зат тартымлы исемнең кушымчасы – -ннан/-ннән: шәһәр-дән, урам-нан, йорты-ннан һ.б. Чыгыш килешендәге исем, эш-хәлнең урынын белдереп, җөмләдә урын хәлен аңлата: мәктәптән (кайту), юлдан (бару), ишектән (чыгу). // Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. - С. 53
Ko`makchi morfemalar
-ДАн