Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator
Korpus razmetkasi uchun identifikator INTENS
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Интенсификатор
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Intensifier
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Estimation : Оценочность