Grammema

Deliberative + Possessive Attributivızer : Изъяснительный падеж + Притяжательный аттрибутивизатор

Umumiy qism
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Изъяснительный падеж + Притяжательный аттрибутивизатор
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Deliberative + Possessive Attributivızer
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Case : Падеж
Raqamli identifikator
Korpus razmetkasi uchun identifikator DELIB+ATTR_POSS