Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator
Korpus razmetkasi uchun identifikator PAST_DEF(NV)
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Прошедшее категорическое время (Именное)
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Past definite (NV)
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Tense : Время