Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator
Korpus razmetkasi uchun identifikator CONC+PRES_FUT+3SG
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Уступительное наклонение + настояще_будущее время + 3 лицо + единственное число
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Concession + Present_Future + 3st + Singular
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение