Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator
Korpus razmetkasi uchun identifikator
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Сослагательное наклонение + Прошедшее время
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Subjunctive + Past
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение