Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator
Korpus razmetkasi uchun identifikator JUS_PL
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Повелительное наклонение + Множественное число+3 лицо
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Jussive + Plural
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение