Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 65
Korpus razmetkasi uchun identifikator CONV_ITER
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Деепричастие повторяемости
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Converb Iterative
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность