Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 29
Korpus razmetkasi uchun identifikator POSS.3
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Притяжательность 3-го лица
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Possessive 3-st person
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
3-st person : 3-е лицо
Possessive : Притяжательность
Grammatik kategoriya Possessive : Притяжательность
Tilga oid qism: Tatar tili
Milliy nomlanish з-нче заттагы тартым
Milliy nomlanish manbayi
Milliy nomlanish muallifi