Grammema

Converb goal : Деепричастие цели

Umumiy qism
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Деепричастие цели
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Converb goal
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Converb : Деепричастие
Raqamli identifikator 123
Korpus razmetkasi uchun identifikator CONV_GOAL