Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 121
Korpus razmetkasi uchun identifikator CONV_DEG
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Деепричастие степени
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Converb degre
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Converb : Деепричастие
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность