Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 120
Korpus razmetkasi uchun identifikator CONV_PRD
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Деепричастие периодичности
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Converb periodical
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Converb : Деепричастие
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность