Grammema

Conditional Converb : Условное деепричастие

Umumiy qism
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Условное деепричастие
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Conditional Converb
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Converb : Деепричастие
Raqamli identifikator 119
Korpus razmetkasi uchun identifikator CONV_COND