Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 117
Korpus razmetkasi uchun identifikator PART_POT
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Причастие возможности
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Potential Participle
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Participle : Причастие
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность