Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 116
Korpus razmetkasi uchun identifikator PART_SUF
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Причастие достаточности
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Sufficiency Participle
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Participle : Причастие
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность