Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 115
Korpus razmetkasi uchun identifikator PART_DEB
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Причастие долженствования
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Debitive participle
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Participle : Причастие
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность