Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 97
Korpus razmetkasi uchun identifikator CONV_SUCC
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Деепричастие следования
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Converb successive
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Converb : Деепричастие
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность