Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 95
Korpus razmetkasi uchun identifikator CONV_ACC
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Деепричастие сопутствующего действия
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Converb accompanist
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Converb : Деепричастие
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность