Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 94
Korpus razmetkasi uchun identifikator FUT_PART
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Причастие будущего времени
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Future participle
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Future : Будущее время
Participle : Причастие
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность