Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 92
Korpus razmetkasi uchun identifikator PART_PRES
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Причастие настоящего времени
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Present participle
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Participle : Причастие
Present : Настоящее время
Grammatik kategoriya Finiteness : Финитность