Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 69
Korpus razmetkasi uchun identifikator DESID
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Желательное наклонение
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Desiderative
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение