Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 63
Korpus razmetkasi uchun identifikator JUS
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Повелительное наклонение + Единственное число+3 лицо
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Jussive
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
3-st person : 3-е лицо
Imperative Mood : Повелительное наклонение
Singular : Единственное число
Grammatik kategoriya Mood : Наклонение