Grammema


Umumiy qism
Raqamli identifikator 56
Korpus razmetkasi uchun identifikator FUT_DEF
Qiyosiy nomlanishi (Rus tili) Будущее определенное время
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Rus tili)
Qiyosiy nomlanishi (Ingliz tili) Future definite
Qiyosiy nomlanishning manbayi va tavsifi (Ingliz tili)
Qo`shimcha grammatik ma'nolar
Future : Будущее время
Grammatik kategoriya Tense : Время