Статистика


Деректер қорының ағымдағы күйі
Тілдер саны 37
Грамматикалық категориялар саны 19
Граммемалар саны 158
Квазиграммемалар саны 8
Дериватемалар саны 15
Объект тұжырымдамаларының саны 26404
Количество концептов действий 4735
Количество концептов атрибутов объектов 6674
Количество концептов атрибутов действий 908
Количество дейктиков 43
Аффиксалды морфемалар саны 1275
Аффиксалды алломорфтар саны 6510
Аналитикалық морфемалар саны 292
Түбірлі морфемалар саны 149462
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 39195
Көпсөзді атаулар саны 21657
Тіл бойынша статистика
Татар
Аффиксалды морфемалар саны 81
Аффиксалды алломорфтар саны 352
Аналитикалық морфемалар саны 40
Түбірлі морфемалар саны 34395
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 4061
Көпсөзді атаулар саны 1377
Барлығын көрсету
Алтай
Аффиксалды морфемалар саны 67
Аффиксалды алломорфтар саны 502
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 6645
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 2197
Көпсөзді атаулар саны 68
Әзірбайджан
Аффиксалды морфемалар саны 59
Аффиксалды алломорфтар саны 285
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 3301
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 1610
Көпсөзді атаулар саны 60
Башқұрт
Аффиксалды морфемалар саны 74
Аффиксалды алломорфтар саны 493
Аналитикалық морфемалар саны 70
Түбірлі морфемалар саны 25369
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 4676
Көпсөзді атаулар саны 7510
Шалқан
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Шұлым
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Чуваш
Аффиксалды морфемалар саны 72
Аффиксалды алломорфтар саны 233
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 16764
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 392
Көпсөзді атаулар саны 168
Қырымтатар
Аффиксалды морфемалар саны 76
Аффиксалды алломорфтар саны 313
Аналитикалық морфемалар саны 19
Түбірлі морфемалар саны 12148
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 3157
Көпсөзді атаулар саны 4339
Долған
Аффиксалды морфемалар саны 3
Аффиксалды алломорфтар саны 20
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 1
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Гагауз
Аффиксалды морфемалар саны 69
Аффиксалды алломорфтар саны 482
Аналитикалық морфемалар саны 4
Түбірлі морфемалар саны 1768
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 1638
Көпсөзді атаулар саны 0
Халаджа
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Қарашай-балқар
Аффиксалды морфемалар саны 69
Аффиксалды алломорфтар саны 387
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 1400
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 1929
Көпсөзді атаулар саны 78
Қарайым
Аффиксалды морфемалар саны 7
Аффиксалды алломорфтар саны 25
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Қарайым (Ғалыч диалектісі)
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Қарақалпақ
Аффиксалды морфемалар саны 6
Аффиксалды алломорфтар саны 32
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 1
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Қазақ
Аффиксалды морфемалар саны 69
Аффиксалды алломорфтар саны 320
Аналитикалық морфемалар саны 1
Түбірлі морфемалар саны 6081
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 2516
Көпсөзді атаулар саны 464
Хакас
Аффиксалды морфемалар саны 72
Аффиксалды алломорфтар саны 349
Аналитикалық морфемалар саны 3
Түбірлі морфемалар саны 1117
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 2132
Көпсөзді атаулар саны 113
Крымчакский
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Құмандын
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Қумық
Аффиксалды морфемалар саны 68
Аффиксалды алломорфтар саны 335
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 1030
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 3363
Көпсөзді атаулар саны 18
Қырғыз
Аффиксалды морфемалар саны 79
Аффиксалды алломорфтар саны 664
Аналитикалық морфемалар саны 53
Түбірлі морфемалар саны 8917
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 6268
Көпсөзді атаулар саны 3
Ноғай
Аффиксалды морфемалар саны 6
Аффиксалды алломорфтар саны 34
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 8491
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 4031
Ортатүрік
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 1
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Қашқай
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 2
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Якут (саха)
Аффиксалды морфемалар саны 10
Аффиксалды алломорфтар саны 145
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 1000
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 77
Салар
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 2
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Шор
Аффиксалды морфемалар саны 7
Аффиксалды алломорфтар саны 58
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 431
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 67
Сибирско-татарский
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Телеуіт
Аффиксалды морфемалар саны 8
Аффиксалды алломорфтар саны 45
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Тофа
Аффиксалды морфемалар саны 6
Аффиксалды алломорфтар саны 36
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Түрік
Аффиксалды морфемалар саны 81
Аффиксалды алломорфтар саны 485
Аналитикалық морфемалар саны 10
Түбірлі морфемалар саны 14212
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 3009
Көпсөзді атаулар саны 3235
Түрікмен
Аффиксалды морфемалар саны 68
Аффиксалды алломорфтар саны 242
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 449
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 633
Көпсөзді атаулар саны 0
Тувын
Аффиксалды морфемалар саны 43
Аффиксалды алломорфтар саны 369
Аналитикалық морфемалар саны 1
Түбірлі морфемалар саны 1125
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 558
Көпсөзді атаулар саны 45
Ұйғыр
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Үрім
Аффиксалды морфемалар саны 0
Аффиксалды алломорфтар саны 0
Аналитикалық морфемалар саны 0
Түбірлі морфемалар саны 0
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 0
Өзбек (латын)
Аффиксалды морфемалар саны 93
Аффиксалды алломорфтар саны 157
Аналитикалық морфемалар саны 78
Түбірлі морфемалар саны 4743
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 1056
Көпсөзді атаулар саны 0
Өзбек (Кириллица)
Аффиксалды морфемалар саны 81
Аффиксалды алломорфтар саны 143
Аналитикалық морфемалар саны 13
Түбірлі морфемалар саны 64
Морфотактиканың аффиксалды ережелер саны 0
Көпсөзді атаулар саны 3