Түркі Морфемасының Моделі


Агглютинативті тілдердің түркология және типология саласында ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қарастырылып отырған тілдердің құрылымдық және функционалдық ерекшеліктерін ескеретін бағдарламалық құралдар қажет.

"Түркі морфемасы" порталы — бұл түркі тілдерінің осы ерекшеліктерін ескере отырып зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін және компьютерлік лингвистика, лингвистикалық типология саласындағы ғылыми-зерттеу қызметіне қойылатын талаптарға сәйкес келетін құрал.

Портал түркі морфемасының құрылымдық-параметрлік функционалдық моделі негізінде құрылған және әртүрлі лингвистикалық деңгейлерде: морфологиялық, синтаксистік, семантикалық түркі тілдерінің тілдік бірліктерін сипаттайтын арнайы лингвистикалық деректер базасынан тұрады.

Порталдың деректер базасы оқу үдерісінде түркі тілдері бойынша ақпараттық-анықтамалық жүйе ретінде де пайдаланылуы мүмкін.

model