Дериватема

Possessive Attributivızer : Притяжательный аттрибутивизатор

Жалпы бөлім
Типологиялық атауы (орыс тілі) Притяжательный аттрибутивизатор
Типологиялық атаудың сипаттамасы мен шығу көзі (орыс тілі)
Типологиялық атауы (ағылшын тілі) Possessive Attributivızer
Типологиялық атаудың сипаттамасы мен шығу көзі (ағылшын тілі)
Сандық идентификатор 108
Корпусты белгілеу арналған идентификатор ATTR_POSS