Грамматик категория


Грамматик категория – бир-бирини тақозо этувчи ва ўзаро зид қўйилган грамматик маъноларнинг (граммемалар) яширин тизими, (сўзшаклларнинг кесишмайдиган ёки мавҳум маънога эга бўлган юқори частотали сўзшаклларнинг кичик тўплами) кенг тўпламини ажратиш, матннинг грамматик тўғрилик даражасига сезиларли таъсир кўрсатувчи фарқ