Аффиксаль морфема


Тулы санлы идентификатор 16.2.104.72
Атама -АУ
Грамматик мәгънә Collective : Собирательное числительное
Алломорфлар
Исем Тулы санлы идентификатор Мисал Тәрҗемәсе
ау 16.2.104.72.1 ун-ау десятеро
әү 16.2.104.72.2 биш-әү пятеро